LÍNIES DE RECERCA: projectes


Sociolingüística educativa

[2015-2016] Impacte del model escolar català en la integració sociocultural i lingüística de l’alumnat d’origen immigrat.  Finançat RecerCaixa2014. IP: Dra. Vanessa Bretxa i Dr. Llorenç Comajoan.

[2013-2014] Diversitat sociocultural i adquisició de l’autoconfiança lingüística en català i castellà. Finançat RecerCaixa2012. IP: Dr. F.Xavier Vila.

[2013-2015] RESOL3- Plurilinguismo social y educación secundaria (no obligatoria) (FFI2012- 39285-C02-01). Finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad. IP: Dr. F.Xavier Vila.

[2009-2012] RESOLSEC- Resocialización lingüística en educación secundaria (FF12009-09968). Finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación. IP: Dr. F. Xavier Vila.

[2006-2009] RESOL- Resocialitzación y lenguas: los efecto lingüísticos del paso de la educación primaria a la secundaria (HUM2006-05860). Finançat pel Ministerio de Educación y Ciencia  IP: Dr. F. Xavier Vila.

Polítiques lingüístiques comparades: els reptes per les llengües mitjanes

[2013-2015] GLOBLINMED - Globalización y plurilingüismo social y familiar en comunidades lingüísticas medianas en Europa. (FFI2012-35502). Finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad. IP: Dr. Emili Boix.

[2009-2012] MLC- Globalització, intercomunicació i llengües pròpies en les comunitats lingüístiques mitjanes (FFI2009-10424). Finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación. IP: Dr. Albert Bastardas.

[2008-2011] La Sostenibilitat de les comunitats lingüístiques mitjanes en l’època de la Globalització: Noves tendències, Noves solucions?. Finançat per la Casa de les Llengua- Linguamón (Generalitat de Catalunya). IP: Dr. Albert Bastardas i Dr. F.Xavier Vila.

Gestió d'institucions multilingües

[2007-2009] Plurilingüisme als centres de recerca d’excel·lència: El Parc Científic de Barcelona. Finançat per la Universitat de Barcelona. Investigador principal: Dr. F. Xavier Vila.

[2002-2005] EVOPLUR- La evolución de las sociedades plurilingües: representaciones, comportamientos y capitales lingüísticos. (BFF2002-01323). Finançat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia Investigador responsable: Dr. Albert Bastardas.


Make a Free Website with Yola.