Experiència laboral2015– actualment: Direcció de projectes     

 • Investigadora principal i gestora del projecte de recerca: Impacte del model escolar català en la integració sociocultural i lingüística de l'alumnat d'origen immigrat. Finançat per RecerCaixa2014. IP: Dra. Vanessa Bretxa i Dr. Llorenç Comajoan. Funcions: direcció, coordinació i gestió del projecte, de l’equip de treball, del treball de camp, i de la publicació dels resultats.

2010 – actualment: Responsable centre de recerca

 • Secretària del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació  de la Universitat de Barcelona. Funcions: atenció i assessorament als estudiants, becaris i investigadors visitants. Gestió de les activitats, reunions i despeses del centre. Planificació dels objectius anuals.
 • Tutora de pràctiques dels estudiants de sociologia de la UB i la UAB al Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona.

2013 – 2015: Investigadora i gestora de projectes      

 • Investigadora contractada i gestora del projecte de recerca: Diversitat sociocultural i adquisició de la confiança lingüística en català i castellà. Finançat per RecerCaixa2012. IP: Dr. F. Xavier Vila. Funcions: coordinació i gestió del projecte, de l’equip de treball, del treball de camp, i de la publicació dels resultats.
 • Investigadora col·laboradora del projecte RESOL3- Plurilinguismo social y educación secundaria (no obligatoria) (FFI2012-39285-C02-01). Finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad. IP: Dr. F. Xavier Vila. Funcions: tractament de les dades quantitatives i assessorament metodològic.
 • Investigadora col·laboradora del projecte: GLOBLINMED- Globalización y plurilingüismo social y familiar en comunidades lingüísticas medianas (MSLC: medium-sized language communities) en Europa (FFI2012-355502). Finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad. IP: Dr. Emili Boix-Fuster. Funcions: assessorament metodològic.
 • Investigadora col·laboradora del projecte: LEARNMe, Language and Education Addressed through Research and Networking by Mercator. Unión Europea (Lifelong Learning Programme). IP: Cor Van der Meer. Funcions: participació en els workshops del projecte com a representant de la UB.

2010 – 2012: Investigadora col·laboradora i coordinadora       

 • Investigadora contractada i gestora del projecte: MLC- Globalitzación, intercomunicación y lenguas propias en las comunidades lingüísticas medianas (FFI2009-10424). Finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación. IP: Dr. Albert Bastardas. Funcions: organització i coordinació dels workshops del projecte, redacció de les memòries, gestió de les despeses, coordinació de l’equip de treball.
 • Investigadora col·laboradora del projecte: RESOLSEC- Resocialización lingüística en educación secundaria (FF12009-09968). Finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación. IP: Dr. F.Xavier Vila.Funcions:Tractament de les dades quantitatives i assessorament metodològic.
 • Gestora i coordinadora del projecte: La Sostenibilitat de les comunitats lingüístiques mitjanes en l’època de la Globalització: Noves tendències, Noves solucions?. Finançat per la Casa de les Llengua- Linguamón (Generalitat de Catalunya). IP: Dr. F.Xavier Vila. Funcions: organització i coordinació de les reunions de treball, workshops i conferències internacionals, l’edició dels resultats del projecte, la gestió de les despeses i la coordinació de l’equip de treball.
 • Directora del número 8. “Llengua i immigració” de la revista Llengua, Societat i Comunicació de a Universitat de Barcelona.
 • Coordinadora Màster Assessorament Lingüístic, Gestió del Multilingüisme i Serveis Editorials de la Universitat de Barcelona. Funcions: atenció als estudiants, coordinació dels professors del màster i gestió de les despeses.
 • Coordinadora del Postgrau Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme  de la Universitat de Barcelona. Funcions: atenció als estudiants, coordinació dels professors del màster i gestió de les despeses.

2007 –2009: Investigadora en formació: ajudant i visitant      

 • Investigadora visitant al CREFO- Centre de Recherches en Éducation Franco-Ontarienne, University of Toronto (6 mesos). Beca de la Fundació Jaume Bofill. (octubre 2008 - abril 2009)
 • Investigadora contractada i gestora del projecte: RESOL- Resocialitzación y lenguas: los efecto lingüísticos del paso de la educación primaria a la secundaria. Finançat pel Ministerio de Educación y Ciencia (HUM2006-05860). IP: Dr. F. Xavier Vila [projecte marc de la meva tesi]. Funcions: assessorament metodològic, treball de camp, gestió de les despeses, coordinació de l’equip del projecte.
 • Investigadora visitant al Centre on Catalan Studies. School of Modern Languages, Queen Mary, University of London (3 mesos). Beca de la Fundació "Caixa Sabadell". (setembre - novembre 2007)
 • Investigadora contractada i gestora del projecte: Plurilingüisme als centres de recerca d’excel·lència: El Parc Científic de Barcelona. Finançat per la Universitat de Barcelona. IP: Dr. F. Xavier Vila. Funcions: disseny, gestió i coordinació del treball de camp i dels resultats del projecte.
 • Organitzadora i coordinadora del curs: "Els futurs del català: un estat de la qüestió i una qüestió d’estat" CUSC- Universitat de Barcelona/ASOLC.

2004 – 2006: Becària SL i CUSC, Universitat de Barcelona     

 • Becària de suport a recerca i a la gestió del CUSC- Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona.
 • Organitzadora i coordinadora del curs: "Llengua i identitat". CUSC-Universitat de Barcelona.
 • Organització del III Congrés Català de Joves Sociòlegs i Sociòlogues. (2005 - 2006)
 • Coordinació de la revista Llengua Societat i Comunicació de la Universitat de Barcelona (2004-2013).
 • Becària de dinamització lingüística de la Facultat d’Economia i Empresa dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona. (2003-2004)

2001 – 2003: Enquestadora i estudiant en pàctiques      

 • Estudiant en pràctiques CUSC- Centre Universitària de Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona. En el projecte:  EVOPLUR- La evolución de las sociedades plurilingües: representaciones, comportamientos y capitales lingüísticos. Finançat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia (BFF2002-01323). Investigador responsable: Dr. Albert Bastardas (2002-2003).
 • Enquestadora CRESC Estudis Econòmics i Socials (2003).
 • Agent censal Instituto Nacional Estadística (2001).
Make a Free Website with Yola.