Conferències, comunicacions i media2017

 • Taula Rodona: "El model lingüístic de la UPF a debat" presentant dades sociolingüístiques de les universitats públiqes catalana. Possibilitats i reptes. Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, campus Poblenou (25 de maig de 2017)
 • Conferència: Les llengües dins l’aula: una perspectiva longitudinal. Dins el cicle Llengua, societat i poder. Tortosa (27 d'abril de 2017).
 • Comunicació congrés: Bretxa, V; et al. Les veus del professorat: discursos lingüístics dels docents a secundària. Comunicació presentada al VII Congrés Català de Sociologia, Tarragona (21-22 d'abril de 2017).
 • Comunicació congrés: Bretxa, V; et al. La integració lingüística a través de l'escola en una societat altament bilingüitzada: un estudi longitudinal. Comunicació presentada al VII Congrés Català de Sociologia, Tarragona (21-22 d'abril de 2017).
 • Comunicació congrés: Bretxa, V.; et al. Els canvis sociolingüístics durant l'adolescència. Un estudi de trajectòries vitals a Catalunya. Comunicació presentada al I Congrés Internacional sobre Revitalització de Llengües Indígenes i Minoritzades. Barcelona. (19-21 d'abril de 2017)
 • Presentació i comentari del llibre Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, de Will Kymlicka (Oxford University Press, 1995) al Seminari de sociolingüística i política lingüística del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona (CUSC-UB). (17 de març de 2017).
 • Sessió teorico-pràctica: Anàlisi de continguts mitjançant l'Atlas.ti. Sessió a l'assignatura de Lingüística aplicada del grau de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona (7 març 2017).

2016

2015

 • Bretxa, V.  Els factors clau de les llengües a Catalunya I. III Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana. (17 de juliol 2015)  Ateneu Barcelonès. Barcelona.
 • Bretxa, V. Trajectòries sociolingüístiques en la transició educativa. NACS- 15e Col·loqui Internacional de la North American Catalan Society. (Juliol 2015) Barcelona.
 • Taula rodona: Oficialitats i política lingüística a la futura República Catalana. Jornades Crítiques de Filologia de la Universitat de Barcelona. (Maig 2015) Barcelona.

2014

 • Bretxa, V. Stability and change: language use during the transition to secondary education in Catalonia. XVIII ISA World Congress of Sociology. Yokohama (JAPÓ) (Juliol 2014)
 • Comajoan, L. & Bretxa, V. Linguistic confidence by primary and secondary students in Catalonia: A longitudinal study. Sociolinguistic Symposium 20. Jyväskylä (FINLÀNDIA)
 • Bretxa, V & Vila, FX. Les llengües dins l'aula: una perspectiva longitudinal. IV Simposi internacional sobre l'ensenyament del català. Vic.

2013

 • Bretxa, V. Education and change: the linguistic and cultural practices of teenagers in Catalonia. International Workshop “Revisiting, reanalysing and redefining research on linguistic diversity: media, education and policy” (16-18 octubre 2013). Aberystwyth, Wales (UK).
 • Bretxa, V. Estabilitat i canvi en els usos lingüístics durant la transició de l'educació primària a la secundària. VI Congrés Català/Internacional de Sociologia (25-27 abril 2013) Perpinyà (FRANÇA)

2012

 • Bretxa, V. Els canvis sociolingüístics en el pas de primària a secundària: el projecte RESOL a la ciutat de Mataró. II Jornada "Recerca en Sociologia". Universitat de Barcelona: 29 de novembre de 2012.
 • Participació en el programa de ràdio Gent de cultura. "Immersió lingüística i resultats" amb Albert Branchadell, Vanessa Bretxa i Oriol Camps. CATALUNYA RÀDIO (18-12-2012)

 • Entrevista a BTV a les notícies de la nit amb Xavier Muixí "La situació sociolingüística de Catalunya" (05-12-2012).

2011

 • Bretxa, V. Les actituds i les representacions lingüístiques. Dades a partir de l'EULP08- Enquesta d'Usos Lingüístics de la població. Jornada "La llengua catalana a la primera dècada del segle XXI" Direcció General de Política Lingüística- IEC, 29 de novembre de 2011.
 • Bretxa, V. El pas de primària a secundària: conseqüències en els usos lingüístics dels preadolescents mataronins. IV Congrés català de joves sociòlegs i sociòlogues. Universitat Autònoma de Barcelona, 29 abril 2011.
 • Bretxa, V. Llengua i recerca. Els usos lingüístics al Parc Científic de Barcelona. I Jornades "La recerca catalana en l'àmbit de la llengua catalana" IE- Barcelona, 27 de gener de 2011.

2010

 • Comajoan,Ll; Vila,F.X; Sorolla,N; Tenorio,X i Bretxa,V. Les tries lingüístiques dels infants d’origen al·lòcton en diverses comarques de Catalunya i la Franja. 18è Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona, 22 de novembre de 2010.
 • Bretxa, V i Vila,F.X Els efectes lingüístics del pas de l'ensenyament primari al secundari. Jornades "El català mola?" Competències, representacions i usos de la llengua en l'àmbit juvenil. Tarragona, 11 i 12 de novembre 2010.

2009

 • Arroyo, A; Bretxa, V; Comajoan,LL;Vila, F.X. El multilingüisme al Parc Científic de Barcelona: Coneixements, usos i necessitats. V Congrés Català de Sociologia - Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Bretxa, V. De la infància a la joventut: els preadolescents, consum cultural i llengua. V Congrés Català de Sociologia- Universitat Autònoma de Barcelona.

2008

 • Vila, F.X. ; Bretxa, V; Sorolla, N. Fuzzy mother tongues? The identification of first language in a largely bilingualized society. 15th World Congress of Applied Linguistics (AILA)- Alemanya.
 • Vila, F.X. ; Bretxa, V. Irrelevant limits? Some data about the role of ethnolinguistic boundaries in group formation in a non polarized society.17th Sociolinguistics Symposium (SS17)- Països Baixos.

2007

 • Bretxa, V; Sorolla, N; Comajoan, Ll. Sociolinguistic profiles of Catalan young speakers: language use, competence, attitude, and social networks. 11thInternational Conference on Minority Language (ICML XI) - Hongria.
 • Bretxa, V; Vila, F.X. Entre els Simpson, Ventdelplà i Rebelde? Vinculació entre el consum mediàtic, les identificacions lingüístiques i les pràctiques interpersonals entre els preadolescents catalans. 15è Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona.

2006

 • Bretxa, V. Influència del context sociodemolingüístic i institucional dels joves sabadellencs. III Congrés Català de Joves Sociòlegs i Sociòlogues- Universitat de Barcelona.

2003

 • Bretxa, V & Parera, M.A. Itinerari d'adquisició i ús de la L2 dels i les joves de Santa Coloma de Gramenet. IV Congrés Català de Sociologia. (abril 2003). Reus.
Make a Free Website with Yola.