EDUCATION

2014    Ph.D. University of Barcelona, Sociology (Sociolinguistics)

2005    M.A. University of Barcelona, Sociology

2003    B.A. University of Barcelona, Sociology


PROFESSIONAL EXPERIENCE

2004 -15         Researcher and Project Manager at University Center of Sociolinguistics and Communication, University of Barcelona

2010 -15         Assistant Professor, University of Barcelona

2009               Part-time Lecturer, Open University of Barcelona

2008-09          Visiting Researcher, University of Toronto

2007               Visiting Researcher, University of London


TEACHING

Undergraduate students

2012-15          Sociolinguistics, Department of General Linguistics, University of Barcelona

2011-12          Ecology and Language Policy, Department of General Linguistics, University of Barcelona

2010-11          Variation and Language Policy, Department of Catalan Philology, University of Barcelona

2009-11          Language, Society & Culture, Department of Humanities and Philology, Open University of Catalonia

Postgraduate students

2013-14          Comparative Language Policies in Europe, Language Policy M.A., University of Barcelona

2009-13          Media and Language in Catalonia, Language Policy M.A., University of Barcelona

Teaching interests

Sociolinguistics, Bilingualism and Multilingualism, Languages in contact, Sociology of Language, Language Policy, Language Management, Educational Sociolinguistics, Language Ecology, Catalan Sociolinguistics, Bilingual/ Multilingual Education, Analysis of Language Practices, Demolinguistics, Minority languages.

PUBLICATIONS

 Books

Vila, F.X. & Bretxa, V. (2015). Language Policy in Higher Education. The Case of Medium-sized Languages. Bristol·Buffalo·Toronto: Multilingual Matters.

Journal Articles

Bretxa, V. & Vila, F.X. (2014). Les llengües dins l’aula en la transició educativa. Barcelona: Revista Llengua i Dret, 62. (Languages inside the classroom in educational transition).

Vila, F.X., Comajoan, Ll. & Bretxa,V. (2014) ¿En qué lenguas se produce la ciencia? La gestión del multilingüismo en el Parc Científic de Barcelona. Revista Internacional de Organizaciones

Bretxa,V & Vila, F.X.(2013). Els efectes lingüístics del pas de l’ensenyament primari al secundari: Mataró, un estudi de cas. Barcelona: Treballs de Sociolingüística Catalana, 22. (The effects of linguistic transition from primary to secondary school in Mataró).

Vila, F.X., Comajoan, Ll. & Bretxa,V. (2012). Llengües i globalització en el món de la recerca: Els coneixements i els usos lingüístics al Parc Científic de Barcelona. Barcelona: Caplletra, 52. (Languages and globalization in the research field: Knowledge and Language Use in a Cientific Park of Barcelona).

Bretxa,V (2009) El salt a secundària: els preadolescents, consum cultural i llengua. Berlín: Zeitschrift für katalanistik, 22. (The jump to the high school: the tweens, consumer culture and language)

Bretxa,V; Comajoan,Ll; Sorolla,N (2008) De les pràctiques monolingües familiars a la identificació bilingüe: el cas dels preadolescents de Mataró i la Franja. Barcelona: Noves SL, Hivern 2009. (From monolingual family background to bilingual identification: the case of pre-adolescents in Mataró and the Aragonese border area)

Bretxa, V. (2007). Els usos lingüístics en les TIC de les PIMES a Catalunya. Barcelona: Llengua i ús. Revista Tècnica de política lingüística. (Linguistic uses in technology at medium and small companies in Catalonia).

Bretxa, V., & Torner, R. (2005). El català ocult: El potencial d’ús lingüístic a la presó model de Barcelona. Barcelona: Revista Llengua i Ús, 32. (Hidden Catalan: The potential of linguistic use in the Model prison of Barcelona).

Chapters

Vila, F.X & Bretxa,V. (2013) The Analysis of Medium-sized Language Communities in Vila, F.X (Ed.) Survival and Development of Language Communities: Prospects and Challenges. Bristol·Buffalo·Toronto: Multilingual Matters

Bretxa, V., & Parera, M.À. (2012). “Et dóna la base”. Itineraris biogràfics d’adquisició i ús del català del jovent castellanoparlant de Santa Coloma de Gramanet. In Vila, F.X. (Ed.) Posar-hi la base. Usos i aprenentatges lingüístics en el domini català. Barcelona: IEC- Institut Estudis Catalans- Xarxa CRUSCAT. ("School gives you the basis". Biographical itineraries of acquisition and use of Catalan of the Spanish-speaking youth of Santa Coloma de Gramanet)

Vila, F.X., Comajoan, Ll, Bretxa,V, Sorolla, N i Tenorio, X (2011). Les tries lingüístiques dels infants d’origen al•lòcton en diverses comarques de Catalunya i la Franja. In Vila, F.X. & Salvat, E. Noves immigracions i llengües. Barcelona: MRR (The linguistic choices of children of allochthonous origin in several regions of Catalonia).

Bretxa,V. (2011). Les actituds i les representacions lingüístiques dins Enquesta d’Usos lingüístics de la Població 2008. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Secretaria de Política Lingüística. (Attitudes and linguistic representations within Uses of Linguistic Survey of Population 2008)

Torres, J. (Coord.), Vila, F. X., Fabà, A., and Bretxa, V. (2005). Estadística sobre els usos lingüístics a Catalunya 2003. Llengua i societat a Catalunya en els inicis del segle XXI. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Secretaria de Política Lingüística, 2005 (Statistics about language use in Catalonia in 2003. Language and society in Catalonia in the beginning of the 21st century).

 Presentations

Bretxa, V. (2014) Stability and change: language use during the transition to secondary education in Catalonia. XVIII ISA World Congress of Sociology a Yokohama, Japan.

Comajoan, Ll., Ubalde, J., Bretxa, V., Vila, FX. (2014) Linguistic self-confidence by primary and secondary students in Catalonia: A longitudinal study. Sociolinguistic Symposium 20 Jyväskylä, Finland.

Bretxa, V. (2013) Education and Change: the linguistic and cultural practices of teenagers in Catalonia. The Mercator Network of Language Diversity Centres: LEARNMe. Aberystwyth (Wales).      

Vila, F. X., Bretxa, V., and Sorolla, N. (2008). “Fuzzy mother tongues? The identification of first language in a largely bilingualized society”. AILA, Germany.

Vila, F. X., and Bretxa, V. (2008). “Irrelevant limits? Some data about the role of ethnolinguistic boundaries in group formation in a non polarized society”. 17th. Sociolinguistic Symposium , Amsterdam.

Bretxa, V., and Vila, F. X. (2007). “Entre els Simpson, Ventdelplà i Rebelde? Vinculació entre el consum mediàtic, les identificacions lingüístiques i les pràctiques interpersonals entre els preadolescents catalans”. 15th Linguistics Colloquim, University of Barcelona, Barcelona.

Bretxa, V, Comajoan, L., and Sorolla, N. (2007). “Sociolinguistic profiles of Catalan young speakers: language use, competence, attitude, and social networks”. 11th International Conference on Minority Languages (ICML 11), Pécs (Hungary).

MEMBERSHIP OF PROFESSIONAL ORGANIZATIONS

2014               ISA- International Sociological Association

2010-14          Secretary of the University Centre for Sociolinguistics and Communication of the University of Barcelona (CUSC-UB)

2006-08          Secretary and Member of the Catalan Sociolinguists Association

2004               Member of the CRUSCAT (Competence, Representations and Uses of Catalan) Network (IEC)

2003               Member of the Catalan Sociology Association

 

AWARDS AND RECOGNITION

2014      Jaume Camp Prize, ACS & Omnium. Best research in the field of Sociolinguistics in Catalonia

2008      Fundació Jaume Bofill Grant

2007      Fundació Caixa Sabadell Grant


Make a Free Website with Yola.